Skolråd Artediskolan

Lyssna

Skolrådet är ett föräldraforum som är till för att öka samverkan mellan skola och föräldrar. Här hittar du minnesanteckningar från senaste skolrådet på Artediskolan.

Skolrådet är ett föräldraforum samråd, information och dialog i gemensamma frågor där vi gemensamt kan arbeta för skolans utveckling. I skolrådet deltar representanter från skolan och föräldrar. Det är också ett forum för samråd som enligt skollagen 4 kap. 13§  ska finnas på varje skola.
 
Ï Artediskolan hålls skolråd ett par gånger per termin för att diskutera skolfrågor. Varje klass på Artediskolan representeras av föräldrar och även skolans rektorer deltar.

2015

Protokoll skolråd 2015-02-16

Protokoll skolråd 2015-01-12

2014

Protokoll skolråd 2014-11-05

2013

Kontaktperson: Birgitta Tornberg