Buller och luftkvalitet

Lyssna

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnader — från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Fukt och mögel

Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker vilka ofta samverkar. Inträngande fukt i kombination med för låg luftomsättning (dålig ventilation) skapar stora problem i många bostäder.

Ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att du ska trivas och må bra i ditt hem. Ventilation som inte anpassas till förändringar kan påverka luften så att du blir sjuk.

Kontaktperson: Mia Kristiansson