Radonmätning

Lyssna

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Hur vet jag om det finns radon där jag bor?

Det enda säkra sättet att veta om det förekommer radon i din bostad är att mäta. Detta är särskilt viktigt om du:

  • bor i ett område där du vet att radonhalten i marken är hög
  • misstänker att ditt hus är byggt av blåbetong.

Om du bor i hyresbostad kan du kontakta din fastighetsägare – denne är skyldig att ha mätvärden på radonhalten. Om du bor i en ägd bostad kan du ta reda på om det finns tidigare radonmätningar i huset.

Hur hög får radonhalten vara?

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. Det betyder att radonhalten inomhus inte bör vara mer än 200 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 behövs mätningar i så gott som alla småhus. Mätningar behövs även i alla lägenheter med markkontakt och i lägenheter som är byggda med blå lättbetong.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Av dessa är cirka 40 000 kända och cirka 25 000 är åtgärdade.

Hur mäter jag radon?

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Den vanligaste metoden är spårfilm, vilket är ett material som har förmågan att registrera radonets alfastrålning.

  1. Du beställer radonmätare, små dosor, direkt från ett mätlaboratorium.
  2. Sedan placerar du ut dosorna enligt anvisningarna i minst två rum.
  3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
  4. Efter några veckor får du mätresultaten.

Det finns snabbare metoder för mätning men en sådan mätning blir dock bara rådgivande.

Varför behöver jag mäta under så lång tidsperiod?

Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året. Därför är det viktigt att mäta under en relativt lång period. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde – om du exempelvis ska köpa hus – finns det snabbare metoder. De har mättider på mellan två dygn och en vecka. En mätning under en kort period är dock bara rådgivande. Den kan inte användas för något myndighetsbeslut.

Hur ofta behöver jag mäta radon?

Radon bör mätas med jämna intervall för att försäkra sig om radonhalten i inomhusluften håller sig under det riktvärdet som finns, även om inga uppenbara förändringar gjorts. Ett bra riktmärke kan vara att mäta vart 10:e år.

Hur mäter jag radon i vattnet?

Det enda sättet att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt.

Vattnet måste vara friskt och inte ha stått i rören någon längre tid. Du måste se till att radonet inte får tillfälle att avgå till luften när provet tas. Du måste också ha en specialflaska att ta vattnet i för att radonet inte ska försvinna ut genom flaskan. En sådan får du hemskickad från mätlaboratoriet när du har anmält att du vill mäta radon.

Var beställer jag dosor för att mäta radon?

Du beställer dosor för att mäta radon själv. På Swedacs hemsida finns information om vilka företag som erbjuder radonmätning för luft och vatten. På respektive företags hemsida hittar du information om vad radonmätning kostar. 

Länk till företag som mäter radon i luft (extern hemsida)
Länk till företag som mäter radon i vatten (extern hemsida)

Hur åtgärdar jag höga halter av radon i min bostad?

Det finns olika sätt att åtgärda radon och metoden beror på var radonet finns. Därför är det viktigt att du tar reda på var radonet finns. En radonkonsult kan hjälpa dig med att få fram varifrån radonet kommer.

Vilken slags åtgärd du behöver göra styr också vad kostnaden blir för dig att sänka radonhalten.

Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som har ansvar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Linda Engström