Eget omhändertagande av slam

Lyssna

Du som själv vill ta hand om ditt slam i din enskilda avloppsanläggning måste ansöka om detta hos miljö- och hälsoskyddsenheten.

För att själv ta hand om slammet från din slamavskiljare (gäller dig som har eget avlopp) ska du skicka en ansökan till miljö- och hälsoskyddsenheten. Vi prövar sedan om eget omhändertagande är lämpligt.

För att få ta hand om slammet själv måste du kunna visa att slammet kan omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. I praktiken är det nästan bara den som har ett jordbruk eller andra stora arealer för odling som kan ha möjlighet att omhänderta slammet på ett godtagbart sätt.

För att få ta hand om slammet själv måste man kunna visa att slammet kan omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. I praktiken är det nästan bara den som har ett jordbruk eller andra stora arealer för odling som kan ha möjlighet att omhänderta slammet på ett godtagbart sätt.

Ansökan

Ansökan om omhändertagande av eget slam görs på blankett som du hittar i kommunens blankettbank. Vi kan också skicka en blankett till dig om du vill det. Ansökan gör du till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Länk till ansökan om omhändertagande av eget slam

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Mia Kristiansson