Livsmedel

Lyssna

Livsmedelsföretagare är, beroende på vilken typ av verksamhet det är frågan om, skyldig att antingen anmäla sin verksamhet för registrering eller också ansöka om godkännande av verksamheten. Anmälan/ansökan lämnas in till miljö- och hälsoskyddsenheten

Livsmedelskontroll

Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med den offentliga kontrollen av livsmedel. Vår uppgift är att kontrollera att livsmedelsverksamheterna följer livsmedelslagstiftningen. Vi kontrollerar hygien, redlighet, märkning och verksamheternas egenkontroll. Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska kunna äta säkra livsmedel, få den produkt de betalar för, samt veta vad varan innehåller. 

Livsmedelsverksamhet

När en livsmedelsverksamhet ska starta, överlåtas eller byta ägare ska verksamheten registreras eller godkännas hos behörig kontrollmyndighet. I de flesta fall är den behöriga kontrollmyndigheten miljö- och byggnämnden. Ärendena handläggs av förvaltningens livsmedelsinspektör.

För att anmäla registrering av anläggning, godkännande av anläggning och större förändring av livsmedelsverksamheten, fyll i anmälan direkt på webben:

Länk till Ansökan/anmälan om livsmedelsverksamhet

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag definieras som ett privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver livsmedelsverksamhet. Ett livsmedelsföretag är en verksamhetsform som förutsätter viss grad av kontinuitet och viss grad av organisation.  Ovanstående innebär att även ideella organisationer kan räknas som livsmedelsföretagare. Läs mer om att starta ett livsmedelsföretag.

Mer information

Du hittar mer information om livsmedel på våra sidor för livsmedel:

 

Länk till sidorna om livsmedelsverksamhet

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena

I Nordmalings kommun arbetar vi framförallt med en timavgift för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena. Detta kostar idag 650 kr/timme.

Ytterligare information om taxorna hittar du i detta taxedokument:

Länk till Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderområdena


 

Kontaktperson: Christina Myrestam