Abonnemang vatten och avlopp

Lyssna

Du som köper hus, bygger nytt bostads- eller fritidshus eller gör andra förändringar avseende vatten, avlopp, sopor och slamtömning måste skicka en anmälan till kommunen om förändringarna.

Anmäl förändringar

Du som köper hus, bygger nytt bostads- eller fritidshus eller gör andra förändringar avseende vatten, avlopp, sophämtning och slamtömning måste skicka en anmälan till kommunen om förändringarna.

I anmälan kan du registrera ett nytt abonnemang, ändra det befintliga eller anmäla ett ägarbyte. Anmälan kan du skicka in digitalt till oss eller skicka per post.

Länk till blankettbanken

Kontaktperson: Vakin