Byte av skola eller program

Lyssna
Om du vill byta gymnasieskola eller program - vänd dig då till studie- och yrkesvägledare på den skola där du studerar.

Kontaktperson: Thomas Berglund