Fakta på andra språk

Lyssna

Inom ramen för projektet "Frivillig spridning över landet - information till asylsökande" har ett informationsmaterial om Umeåregionen och dess kommuner på olika språk tagits fram.

Materialet finns på svenska, engelska, franska, somaliska och sorani. Här nedan kan du (i pdf-format) ta del av den del av materialet som handlar om Nordmalings kommun.
 
    Om Nordmaling på svenska.
 
    Om Nordmaling på engelska
 
    Om Nordmaling på franska.
 
Information om de övriga kommunerna i Umeåregionen hittar du i anslutning till området Flyktingmottagning.

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör