Kommunfakta från SCB

Lyssna

Kommunfakta från SCB (Statistiska centralbyrån) är kortfattade beskrivningar av Nordmalings kommun i siffror och diagram. På denna sida finner du kommunens senaste kommunfakta.

Kommunfakta från SCB (Statistiska Centralbyrån) är kortfattade beskrivningar av Nordmalings kommun i siffror och diagram. På denna sida finner du de senaste årens statistik om kommunen gällande exempelvis: folkmängd, politisk majoritet, befolkningen uppdelat efter utbildningsnivå, arbetstillfällen, inkomster, in- och utpendling m.m.


Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör