Vänorter

Lyssna
Nordmalings kommuns vänorter är:
 
 
  

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef