Sammanträdesdagar

Lyssna

Här hittar du datum för sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt kommunala råd under år 2017.


Länk till sammanträdesplan 2018

Länk till sammanträdesplan 2017

Tiderna kan komma att ändras alternativt nya läggas till ifall behov uppstår.

Kontaktperson: Maria Syd