Sammanträdesdagar

Lyssna

Här hittar du datum för sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt kommunala råd under år 2017.


Länk till sammanträdesplan 2017

Tiderna kan komma att ändras alternativt nya läggas till ifall behov uppstår.

Kontaktperson: Maria Syd