Möten, handlingar och protokoll

Lyssna

Nordmalings kommun har beslutat att kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll ska vara tillgängliga för alla intresserade via kommunens webbplats.


Protokollen visas uppdelade per nämnd/ utskott/ råd. I anslutning till protokoll från innevarande år hittar du även arkiverade protokoll från tidigare år. Arkiverade protokoll kan begäras ut via nämndkansliet. Protokollen är sparade i PDF-format.

Sammanträdesdagar

Kallelser, möteshandlingar och handlingar för utställning

Protokoll Kommunfullmäktige

Protokoll Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll Kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar

Protokoll Kommunstyrelsen

Protokoll Allmänna utskottet

Protokoll Barn- och utbildningsutskottet

Protokoll Sociala utskottet

Protokoll Myndighetsnämnd

Protokoll Valnämnd

Protokoll PA-nämnd

Protokoll Samordningsförbundet Umeåregionen

Protokoll Överförmyndarnämnd

Protokoll Tillgänglighetsrådet

Protokoll Folkhälsorådet

GDPR - Dataskyddsförordningen

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna  p g a GDPR - Dataskyddsförordningen. Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, personnummer, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar kansliet.

 

 

Kontaktperson: Maria Syd