Möten, handlingar och protokoll

Lyssna

Nordmalings kommun har beslutat att kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll ska vara tillgängliga för alla intresserade via kommunens webbplats.


Protokollen visas uppdelade per nämnd. I anslutning till protokoll från innevarande år hittar du även arkiverade protokoll från tidigare år.

Protokollen är sparade i pdf-format och innehåller ibland stora dokument. Det innebär att det kan ta lång tid att ladda ner dem via modem.

Sammanträdesdagar

Kallelser, möteshandlingar och handlingar för utställning

Protokoll kommunfullmäktige

Protokoll kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar

Protokoll kommunstyrelsen

Protokoll allmänna utskottet

Protokoll barn- och utbildningsutskottet

Protokoll sociala utskottet

Protokoll myndighetsnämnd

Protokoll valnämnd

Protokoll PA-nämnd

Protokoll Samordningsförbundet Umeåregionen

Protokoll överförmyndarnämnd

Protokoll tillgänglighetsrådet

Protokoll folkhälsorådet

GDPR - Dataskyddsförordningen

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna  p g a GDPR - Dataskyddsförordningen. Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, personnummer, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar kansliet.

 

 

Kontaktperson: Maria Syd