Kommunledning

Lyssna

Kommunledningen eller ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Kommunledningen eller ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Ledningsgruppen består av sektorchefer och avdelningschefer i Nordmalings kommun.

Ulf Månsson, kommunchef

Ulf Månsson
Kommunchef
E-post: ulf.mansson@nordmaling.se 
Tel: 0930-140 02

 

 
Ann-Christin Fjellman

Ann-Christin Fjellman
Personalchef
E-post: ann-christin.fjellman@nordmaling.se
Tel: 0930-14016

 

Andreas Witt

Andreas Witt
Socialchef
E-post: andreas.witt@nordmaling.se
Tel: 0930-140 44

 

Torsten Lindqvist

Torsten Lindqvist
Samhällsbyggnadschef 
E-post: torsten.lindqvist@nordmaling.se
Tel: 0930-140 90

 

 
Joans Wallin

Jonas Wallin
Ekonomichef
E-post: jonas.wallin@nordmaling.se
Tel: 0930-140 09

 

Thomas Berglund, Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningschef
Thomas Berglund
E-post: thomas.berglund@nordmaling.se
Tel: 0930-141 57

 

Conny Nordendahl, Näringslivsutvecklare
Näringslivsutvecklare
Conny Nordendahl
E-post: Conny.nordendahl@nordmaling.se
Tel: 0930-143 85
 

Ledningsgruppen sammanträder ungefär en gång i månaden. Gruppen beslutar i frågor som rör flera av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Frågor om ledningsgruppen kan besvaras av kommunchef, kontaktuppgifter hittar du genom länk nedan.

Pressbilder

Pressbilder i högre upplösning för nedladdning hittar du här:

Länk till sidan Pressbilder

Kontakt

För fler kontaktuppgifter, se kommunens telefonkatalog:

Länk till telefonkatalogen

 

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef