Kommunledning

Lyssna

Kommunledningen eller ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Kommunledningen eller ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Ledningsgruppen består av sektorchefer och avdelningschefer i Nordmalings kommun.

 

 

Helen Sundström Hetta
Kommunchef
helen.sundstromhetta@nordmaling.se
0930-140 02

Ann-Sofie Appelblad
Socialchef
Ann-Sofie.appelblad@nordmaling.se
0930-140 44

 

 

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef
tommy.samuelsson@nordmaling.se 
0930-140 90

Albert Lidgren
HR-strateg
albert.lidgren@nordmaling.se
0930-140 06
Jonas Wallin
Ekonomichef
jonas.wallin@nordmaling.se
0930-140 09
Barn- och utbildningschef
Agnetha Burström
Agnetha.burstrom@nordmaling.se
0930-141 57

Ledningsgruppen sammanträder ungefär en gång i månaden. Gruppen beslutar i frågor som rör flera av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Frågor om ledningsgruppen kan besvaras av kommunchef, kontaktuppgifter hittar du genom länk nedan.

Pressbilder

Om du söker efter pressbilder hittar du dessa på sidan pressbilder:

Länk till sidan Pressbilder

Kontakt

För fler kontaktuppgifter, se kommunens telefonkatalog:

Länk till telefonkatalogen

 

Kontaktperson: Johan Tegnhed