Kommunledning

Lyssna

Kommunledningen eller ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Kommunledningen eller ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Ledningsgruppen består av sektorchefer och avdelningschefer i Nordmalings kommun.

Ulf Månsson
Kommunchef
E-post: ulf.mansson@nordmaling.se 
Tel: 0930-140 02

 Ulf månsson porträtt

Ann-Sofie Appelblad
Socialchef
E-post: Ann-Sofie.appelblad@nordmaling.se
Tel: 0930-140 44


 

Ann-sofie Appelblad porträtt 

 

 

Torsten Lindqvist
Samhällsbyggnadschef 
E-post: torsten.lindqvist@nordmaling.se
Tel: 0930-140 90

 Torsten Lindqvist

 

Jonas Wallin
Ekonomichef
E-post: jonas.wallin@nordmaling.se
Tel: 0930-140 09

Joans Wallin
Barn- och utbildningschef
Thomas Berglund
E-post: thomas.berglund@nordmaling.se
Tel: 0930-141 57
Näringslivsutvecklare
Conny Nordendahl
E-post: Conny.nordendahl@nordmaling.se
Tel: 0930-143 85
ConnyNordendahl

Ledningsgruppen sammanträder ungefär en gång i månaden. Gruppen beslutar i frågor som rör flera av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Frågor om ledningsgruppen kan besvaras av kommunchef, kontaktuppgifter hittar du genom länk nedan.

Pressbilder

Om du söker efter pressbilder hittar du dessa på sidan pressbilder:

Länk till sidan Pressbilder

Kontakt

För fler kontaktuppgifter, se kommunens telefonkatalog:

Länk till telefonkatalogen

 

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef