Myndighetsnämnd

Lyssna

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsbeslut inom de områden där kommunen själv bedriver verksamhet som kräver tillstånd.


De lagrum som främst berör myndighetsnämnden är:
  • Plan- och Bygglagen
  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
  • Trafikförordningen
  • Lag om brandfarliga och explosiva varor

 

För frågor och funderingar kring hantering av personuppgifter, kontakta dataskyddsombudet;
Telefonnummer: 0930-140 49 eller e-post: dataskyddsombud@nordmaling.se

 

Kontaktperson: Anna Hallgren