Folkhälsorådet

Lyssna

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp där Nordmalings kommun tillsammans med företrädare för Västerbottens läns landsting diskutera, initiera, utveckla och planera för insatser inom folkhälsoområdet.

Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för folkhälsoverksamheten.

Vad är folkhälsorådet?

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp där Nordmalings kommun tillsammans med företrädare för Region Västerbotten diskuterar, initierar, utvecklar och planerar för insatser inom folkhälsoområdet.

Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för folkhälsoverksamheten.

Vad gör folkhälsorådet?

Folkhälsorådets huvudsakliga uppgift är att:

  • Initiera, stödja och/eller driva folkhälsoarbetet
  • Arbeta för att främja ökad jämlikhet i hälsa
  • Initiera utbildning inom folkhälsoområdet
  • Kontinuerligt följa och utvärdera det egna folkhälsoarbetet
  • Vara remissorgan för lokala planer, miljöskyddsärenden o.s.v.
  • Följa utvecklingen med avseende på metoder och strategier i folkhälsoarbetet

Vad gör folkhälsorådet?

Folkhälsorådet har möten cirka fyra gånger per år då de diskuterar folkhälsofrågor. Vissa frågor blir ärenden som sedan beslutas politiskt, exempelvis olika riktlinjer kring folkhälsa. Rådet anordnar även olika temadagar och deltar i evenemang.

Exempel på folkhälsorådets tidigare aktiviteter

Folkhälsorådet har arrangerat en mängd olika temadagar och temaveckor med bland annat följande teman: Mat, rörelse och munhälsa, kropp och själ, diabetes, hälsa för långtidssjukskrivna, läkemedel och äldre samt en seniordag.

Folkhälsorådet har även deltagit i höstmässan och Nordmalings marknad tillsammans med Nordmalings kommun för att sprida information om folkhälsa. De har anordnat olika tävlingar både för unga och äldre.
 

Länk till folkhälsorådets mötesdagar

Länk till kontaktuppgifter till folkhälsorådets ledamöter

Kontaktperson: Anna Hallgren