Nordmalingshus

Lyssna

NordmalingsHus är ett kommunägt, allmännyttigt bostadsföretag med över 300 lägenheter i Nordmalings kommun. Du hittar oss på Kungsvägen 51 i Nordmaling - bredvid Coop.

Telefontid mellan 12:00 - 15:00
Telefonnummer 0930-140 93

Vi kan erbjuda dig:
  • Hyreslägenheter i olika storlekar
  • Seniorboende
  • Hyreslägenheter med bredband

Våra lägenheter finns i Hörnsjö, Rundvik, Norrfors, Gräsmyr och Nordmaling.

Nu är hyrorna för år 2020 klara


Hyreshöjning för år 2020 blir 1,95 procent. Den nya hyran gäller från och med 1 juli 2020 och berör samtliga lägenheter förutom Kungsvägen 57 B, Nordmaling där blir hyreshöjningen 0,975 procent.

Nytt hyreshus

Nordmalingshus AB påbörjade sommaren 2017 nyproduktion av 30 lägenheter.

Det allmännyttiga bostadsbolaget Nordmalingshus AB får 8 744 750 kr för nyproduktion av 30 lägenheter i Nordmaling av länsstyrelsen. Projektet beräknas vara färdigställt i november 2018. Beräknad produktionskostnad är drygt 45 miljoner.


Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyres- och studentbostäder. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

Stöd får lämnas för ny- om och tillbyggnad av hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist och för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Med stödet följer ett antal villkor. Bland annat ska bostäderna vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion och det finns ett tak för vilka hyror fastighetsägaren kan ta ut.

Aktuella information

”När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.
 

 

Aktuella lediga lägenheter och lokaler

Aktuell lista över lediga lägenheter och lokaler hittar du via länken längst ner på sidan.

Är du intresserad av att hyra lägenhet eller lokal ring 0930-140 93.

Boendeservice/Felanmälan av lägenhet

  1. Vardagar: Felanmäl i första hand till vaktmästare för din ort, se telefonnummer nedan.
  2. Vardagar: Felanmäl i andra hand till kommunens växel: telefonnummer 0930-140 00.
  3. Övrig tid: Felanmälan till telefonnummer: 0930-102 40 (SOS i Skellefteå).
  4. Ej akuta fel: Skicka e-post till lars.jonsson@nordmaling.se elller mikael.nilsson@nordmaling

Bovärdar/vaktmästare
Ort Namn Telefonnummer
Hörnsjö/Gräsmyr Mikael Åsberg 070-228 62 95
Nordmaling Kenneth Gyllenhammar 070-245 74 65 (Hantverkargatan 6, Hemvägen 5, Odengatan 13)
Nordmaling (lgh) Mikael Nilsson 070-241 86 76
Norrfors Torkel Hörnqvist 070-308 68 67
Rundvik Mikael Nilsson 070-241 86 76

 

Kontaktperson: Lars Jonsson