Ledamöter barn- och utbildningsutskottet

Lyssna

Här nedan hittar du namnen på alla ledamöter i barn- och utbildningsutskottet samt kontaktuppgifter. Om du saknar några kontaktuppgifter kan du höra av dig till sekreterare.

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

anna-karinNílsson

Anna-Karin Nilsson (m), Hyngelsböle
Ordförande
E-post: Anna-Karin.Nilsson@moderaterna.se

 

 

 

 

 

Petronella Johansson (c)
E-post: nellaj1071@gmail.com

Allanjohansson Anders Jonsson (c), Aspeå
E-post: anders.jonsson@nashnet.nu
Björnforberg Björn Forsberg (s), Rundvik
E-post: big@nashnet.nu 
BillyMoström

Billy Moström (s), Norrfors
Vice ordförande
E-post: Billy.mostrom@ifmetall.se

Ersättare

Jan Persson (m), jan.persson.mo@gmail.com
Randi Lindström (c), randi.lindstrom@telia.com  
Anna-Karin Lundberg (kd), Anna-karin.lundberg@kristdemokraterna.se
Carin Ahlfeldt (s), carin.ahlfeldt@gmail.com
Anna-Britt Coe (v), annabrittc@yahoo.se

Protokoll

Protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträden

Kontaktperson: Anna Hallgren