Ledamöter överförmyndarnämnd

Lyssna

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Från och med 2015-01-01 ingår Nordmalings kommun i en gemensam överförmyndarnämnd med Umeåregionens kommuner.

Ledamöter 2019-2022 (gemensam överförmyndarnämnd med Umeåregionen)

Ordinarie

Inger Sellgren
Telefonnummer: 070-643 67 49
E-post: inger.sellgren@telia.com

Ersättare

Anneli Kuosmanen, Nyåker
Telefonnummer: 070-3514 7 64
E-post: anneli.kuosmanen@hotmail.com

För övriga ledamöter i nämnden besök Umeå kommuns hemsida.

Länk till överförmyndarkontoret i Umeåregionens hemsida (extern länk)

Kontaktperson: Andreas Witt