Ledamöter revision

Lyssna

I revisionen sitter fem ledamöter utan ersättare.

Ledamöter 2019-2022

Ulla-Maj Andersson (s)
Ordförande
E-post: ulla-maj@mail.se
Göran Nilsson (m)
Vice ordförande
E-post: goran.nils@bredband2.com
Arne Öberg (c)
E-post: arneoberglanged0@gmail.com
Hardy Eriksson (s)
E-post: hardy.eriksson74@gmail.com
Hans-Eric Rasch (v)
E-post: hanseric.rasch@gmail.com
 

Kontaktperson: Maria Syd