Ledamöter valnämnd

Lyssna

Valnämnden är en obligatorisk nämnd som arbetar med valfrågor som exempelvis folkomröstningar, val till kommun, landsting och riksdag.

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

Kerstin Hörnqvist (L)
Ordförande
Telefonnummer: 070-643 67 92
E-post: kerstin.hornqvist@nling.nu
Arne Öberg (c)
Telefonnummer: 072-520 49 88
E-post: Arne.oberg@langed.net
Eva Nilsson (s)
Vice ordförande
Telefonnummer: 070-533 57 14
E-post: Eva.lundgren@nordmaling.nu

Ersättare

Erik Åström (m)
Telefonnummer: 0930-400 05
E-post: erik.aström@nordmaling.se
Karin Gustafsson (kd)
Telefonnummer: 076-834 51 41
Birgit Johansson (s)
Telefonnummer: 070-393 24 03
E-post: birigt@nordmaling.com

Kontaktperson: Maria Syd