Ledamöter valnämnd

Lyssna

Valnämnden är en obligatorisk nämnd som arbetar med valfrågor som exempelvis folkomröstningar, val till kommun, landsting och riksdag.

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

Kerstin Hörnqvist (L)
Ordförande
Telefonnummer: 070-643 67 92
E-post: kerstin.hornqvist@nling.nu
Eva Nilsson (s)
Vice ordförande
Telefonnummer: 070-533 57 14
E-post: Eva.lundgren@nordmaling.nu

Randi Lindström (C)
E-post: randi.lindstrom@sv.se

Ersättare

Monica Samuelsson (M)
monica.samuelsson@nling.nu

Ann-Katrin Nygren (C)
Birgit Johansson (S)
E-post: birigt@nordmaling.com

Kontaktperson: Maria Syd