Nordmalingshus styrelse

Lyssna

NordmalingsHus styrelse utses av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun varje mandatperiod. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter 2015-2018

Från och med ordinarie bolagsstämma 2015

Ordinarie

Inger Sellgren (c)
Ordförande
Telefonnummer: 070-643 67 49
E-post: inger.sellgren@telia.com
Bo Sundqvist (m)
Lars Berglund (fp)
Christer Holm (s)
Vice ordförande
Telefonnummer: 070-251 27 28
E-post: tola.christer@telia.com
Lars Gustafsson (s), Nordmaling
Telefonnummer: 070-326 92 07
E-post: lars.gustafsson.nordmaling@gmail.com

Ersättare

Börje Nilsson (kd)
Telefonnummer:
E-post:
Ingemar Sandström (c), Nordmaling
Telefonnummer: 070-309 84 63
ingemar.sandstrom@nordmaling.se
Thomas Sandström (c)
Sören Hansson (s)
Kent Fällström (s)

 

Styrelse

Till och med ordinarie årsstämma 2015 

Namn Roll Ort
Walther Holmgren (s) Ordförande Rundvik
Anders Jonsson (c) Vice ordförande
Anders Jonsson (c) Aspeå
Bo Sundqvist (m) Öre
Christer Holm (s) Nordmaling
Jörgen Wigerthsson (v) Aspeå

Suppleanter

Namn Ort
Allan Hultgren (s) Nordmaling
Kerstin Hörnqvist (fp) Nordmaling
Börje Nilsson (kd) Rundvik
Kent Fällström (s) Nordmaling
Lars-Erik Edlund (s) Mo

 

Kontaktperson: Lars Jonsson