Sektor utbildning

Lyssna

Barn- och utbildningskontoret hittar du i centrala Nordmaling intill Artediskolan och Kyrkovallens skola.

Barn och utbildningskontoret

Assistent
Helena Olsson
Telefon: 0930-141 34
E-post: helena.olsson@nordmaling.se

Assistent
Carina Kollin
Telefon: 0930-141 38
E-post: carina.kollin@nordmaling.se

Assistent
Agneta Gustavsson
Telefon: 0930-143 18
E-post: Agneta.gustavsson@nordmaling.se

Besöksadress: Stallgatan 14

Postadress: Nordmalings kommun, Barn- och utbildningskontoret, 914 81 Nordmaling.

Faktureringsadress: Nordmalings kommun, Box 34, 914 21 Nordmaling. Märk fakturan med din kontaktperson hos oss.

Ledning

Barn- och utbildningschef
Thomas Berglund
Telefon: 0930-141 57
E-post: Thomas.berglund@nordmaling.se

Rektor Artediskolan (åk 6-9)
Birgitta Tornberg
Telefon: 0930-141 55
E-post: birgitta.tornberg@nordmaling.se

Rektor vuxenutbildning
Anna Conradsson
Telefon: 0930-141 02, 070-201 84 50
E-post: anna.conradsson@nordmaling.se

Rektor Kyrkovallen (åk 2-5)/Särskolan/Träningsskolan
Elisabeth Bäckman
Telefon: 0930-141 37, 070-388 98 82
E-post: elisabeth.backman@nordmaling.se

Rektor Levarskolan (åk F-1)/Gräsmyrskolan/Fritids
Tommy Lundström
Telefon: 0930-143 04, 070-270 68 63
E-post: tommy.lundstrom@nordmaling.se

Förskolechef
Cecilia Karlsson
Telefon: 0930-141 33, 070-671 23 87
E-post: cecilia.karlsson@nordmaling.se

 

Elevhälsa

Kurator (Kyrkovallen och Hörnsjö friskola)
Maria Schmidt
Telefon: 0930-141 51, 070-686 48 94
E-post: maria.schmidt@nordmaling.se

Kurator (Levarskolan, Lögdeå och Gräsmyr)
Anna Fredriksson
Telefon: 072-235 28 69
E-post: Anna.Fredriksson@nordmaling.se

Kurator (Artediskolan och SI)
Anette Konradsson
Telefon: 070:864 66 55
E-post: anette.konradsson@nordmaling.se

Skolsköterska (Levarskolan, Gräsmyr skola, Kyrkovallens skola, Lögdeå skola)
Åsa Bäckman
Telefon: 0930-141 91
E-post: asa.backman@nordmaling.se

Skolsköterska (Levarskolan, Artediskolan och Hörnsjö friskola)
Caroline Höglander
Telefon: 0930-141 98
E-post: caroline.hoglander@nordmaling.se

Logoped
Kristin Gunnarsson
Telefon: 0930-140 73
E-post: kristin.gunnarsson@nordmaling.se

Skolpsykolog
Jenny Theolin
Telefon: 070-595 94 97
E-post: jenny.theolin@nordmaling.se

 

Övriga

Utbildningskoordinator/Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
Jennie Nilsson
Telefon:0930-140 63, 072-2493640
E-post: jennie.nilsson@nordmaling.se

Studie- och yrkesvägledare
Kenneth Nordström
Telefon: 0930-141 50
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

SFI-samordnare
Christina Sondell
Telefon: 070-595 78 42
E-post: christina.sondell@nordmaling.se  

 

Fritidsgårdarna i Nordmaling (fritidsgård plus hantering av busskort)
Telefon: 0930-141 63
E-post: fgarden@edu.nordmaling.se

Kontaktperson: Thomas Berglund