Ekonomiavdelningen

Lyssna

Ekonomiavdelningen är den avdelning på kommunen som har huvudansvar för frågor som gäller budget, ekonomi, bokslut o.s.v.

Ekonomiavdelningen leds av ekonomichefen, som ingår i kommunens ledningsorganisation och chefsgrupp. Ekonomichefen ansvarar för ekonomiska resursberäkningar på både kort och lång sikt och svarar för kommunens finansförvaltning. Ekonomichefen beräknar det ekonomiska utrymmet för den politiska ledningen och är sedan stödresurs i ekonomiska ärenden.

Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens gemensamma ekonomiadministration. Avdelningen sammanställer kommunens och koncernens årsredovisning och verksamhetsberättelse, delårsbokslut och kommunens budget. Vidare sköts kommunens kassaförvaltning och kravhantering av ekonomikontoret, liksom likviditetsplanering. Ekonomiavdelningen utgör förvaltningarnas stöd i ekonomiska frågor som redovisning, uppföljning, budget och upphandling.

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Jonas Wallin
Telefon: 0930-140 09
E-post: jonas.wallin@nordmaling.se

Ekonom
Angelica Holst
Telefon: 0930- 140 04
E-post: angelica.holst@nordmaling.se

Ekonom
Kristina Åberg
Telefon: 0930-140 57
E-post: kristina.aberg@nordmaling.se

Assistent
Ingvor Holst
Telefon: 0930-140 08
E-post: ingvor.holst@nordmaling.se

Kontaktperson: Jonas Wallin