Personalavdelningen

Lyssna

Personalavdelningen är den avdelning som har hand om övergripande personalfrågor kring rekrytering, lön m.m.

Personalkontoret ansvarar för övergripande personalpolitiska frågor, avtalstolkning, rekrytering, löneutbetalningar, förhandlingar, pensioner, överförmyndarfrågor m.m. Vidare fungerar personalkontoret som ett stöd till förvaltningarna i deras löpande personalarbete. Också arbetet med olika former av arbetsmarknadsåtgärder är knutet till personalkontoret.

Löneassistenterna skriver ut arbetsgivarintyg, intyg över anställning och inkomstförfrågningar. Personalkontoret ger även telefonservice och rådgivning till allmänheten i frågor som rör personalområdet.

För allmänna frågor skicka ett ärende till: personalhelpdesk@nordmaling.se

Personalavdelning

Personalstrateg med personalansvar
Albert Lidgren
Telefon: 0930-140 06
E-post: albert.lidgren@nordmaling.se  

Personalstrateg
Ann-Christin Fjellman
Telefon: 0930-140 16
E-post: ann-christin.fjellman@nordmaling.se

Personalstrateg
Alexandra Häggkvist
Telefon: 0930-140 91
E-post: Alexandra.haggkvist@nordmaling.se

Lokal projektledare införande av nytt HR-system
Rebecca Johansson
E-post: Rebecca.johansson@nordmaling.se  

Löneenheten

Telefontid 08.30 - 12.00 med reservation för frånvaro.

Löneassistent
Carin Ahlfeldt
Telefon: 0930- 141 54
E-post: carin.ahlfeldt@nordmaling.se

Löneassistent
Lillemor Ståhle
Telefon: 0930- 140 05
E-post: lillemor.stahle@nordmaling.se 

Löneassistent
Elina Edlund
Telefon: 0930- 140 13
E-post: elina.edlund@nordmaling.se

Löneassistent
Josef Knecht
Telefon: 0930- 141 31
E-post: josef.knecht@nordmaling.se

Kontaktperson: Madelene Blom