Vilken hjälp kan man få? (äldre)

Lyssna

När du behöver hjälp, stöd eller service kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare och ansöka om den hjälp du tycker att du behöver för att klara din dagliga livsföring. Enligt Socialtjänstlagen har du rätt till bistånd för sådana insatser som är nödvändiga för att tillförsäkra dig en skälig levnadsnivå. Du kan inte få hjälp med sådant du kan tillgodose själv eller ordna på annat sätt.

Behovsprövat stöd enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Behovsprövat stöd enligt annan lagstiftning

Stöd som du kan ta del av utan särskild ansökan

Avgifter

Du betalar för alla insatser som du får med stöd av Socialtjänstlagen. Avgifterna beror på vilken typ av hjälp du får och hur omfattande denna är. Du hittar mer information under Avgifter inom äldreomsorg, i menyn till vänster.

Personliga kostnader

Personliga kostnader är sådana kostnader som alla, oavsett ålder och funktionsförmåga har. Det är kostnader som du själv står för. Mat, resor, ärenden, kostnader för hälso- och sjukvård, aktiviteter, personliga förbrukningsartiklar och hyra är exempel på sådana.

Information och ansökan

Mer information om att ansöka om insatser hittar du på sidan Ansöka om äldreomsorg i menyn till vänster.

Kontaktperson: Susann Hansson