Avlösning i hemmet

Lyssna

Med avlösning i hemmet menas att ge dig som vårdar en närstående i ditt hem avlösning ett antal timmar per månad. Med avlösning får du möjlighet till vila, rekreation och sociala aktiviteter.

Vad innebär avlösning?

Avlösningen innebär att kommunens vårdpersonal kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid. 

En avgift, beroende på avlösningens omfattning, utgår enligt hemtjänstens taxa.

Hur ansöker jag om avlösning?

Avlösning i hemmet är någonting du ansöker om hos kommunen. Hos kommunen utreder en biståndshandläggare vilket hjälpbehov den du vårdar har och vilken avlösning du som vårdar har behov av. Biståndshandläggaren tar sedan beslut om att du är berättigad till avlösning.

Du som ansöker måste leva i samma hushåll som din närstående. Avlösningens omfattning beror på vilket behov av avlösning du som vårdar har.

Information om hur du ansöker om avlösning hittar du på sidan om biståndshandläggning:

Länk till sida om att ansöka bistånd 

Vad kostar avlösning?

Avlösning har samma avgift som hemtjänsten. För närvarande 200 kr/timme. Du hittar mer information under sidan Taxa för hemtjänst:

Länk till sida med hemtjänstens taxor

Hur mycket avlösning kan jag få?

Från och med 1 juli 2012 kan kommunen endast bevilja avlösning i hemmet högst 5 timmar/månad.

Kontaktperson: Andreas Witt