Anhörigstöd (äldreomsorg)

Lyssna

Är dina föräldrar gamla eller sjuka och behöver hjälp och stöd? Vårdar du och hjälper din make/maka, sambo eller vän? Då kan du få anhörigstöd som syftar till att underlätta din vardag som anhörig.

Varför finns anhörigstöd?

Ofta har man vårdat och stöttat länge innan man blir medveten om att man utför ett kvalificerat jobb och många gånger blir man som anhörig själv drabbad av olika problem.
 
Som anhörig är du ovärderlig, men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. Anhörigstöd syftar till att underlätta din vardag som anhörig, kanske bryta en isolering, få dig att känna att du inte är ensam och att finna glädje och ork.

Anhörigstöd - för vem?

Anhörigstödet riktar sig till dig som tar hand om eller hjälper en närstående som behöver stöd för att klara sin vardag på grund av långvarig sjukdom, ålder, fysik eller psykisk funktionsnedsättning.

Det kan handla om att du är anhörig till ett barn, syskon eller en förälder med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller till en person med missbruks- och beroendeproblem. Det kan också vara så att du hjälper och stödjer en make/ maka, granne, god vän eller dina äldre föräldrar.

Det stöd du kan få syftar till att underlätta din vardag. Stödet är inte kopplat till den sjukdom, diagnos eller ålder din närstående har, utan utgår från dina behov och dina önskemål.

Vilket stöd kan jag som anhörig få?

Anhörigstöd inom äldreomsorg

Du som tar hand om eller hjälper en närstående som på grund av ålder eller annat inte klarar sin vardag kan ansöka om följande anhörigstöd:

För att få mer information om anhörig stöd och diskutera vad just du vill ha hjälp med, kontakta någon av våra biståndshandläggare:

Länk till biståndshandläggarnas sida

Om ditt ärende gäller dagverksamhet för äldre med demensdiagnos hittar du mer information på sidan om Prästkragen:

Länk till Dagverksamhet för äldre med demensdiagnos (Prästkragen)

Anhörigstöd inom individ- och familjeomsorg

Du som tar hand om eller hjälper en närstående som på grund av psykiska problem eller problem med missbruk och/eller beroende inte klarar av sin vardag kan ansöka om följande anhörigstöd:

  • Samtalsstöd, enskilt
  • Delta i samtalgrupper där du träffar andra i liknande situation.
  • Råd och hjälp att hitta olika anhörigorganisationer.

För att få mer information, ring individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer: 0930-140 40

Anhörigstöd inom handikappomsorgen

Du som tar hand om eller hjälper en närstående som på grund av funktionsnedsättning inte klarar av sin vardag kan ansöka om följande anhörigstöd:
  • Avlösarservice i hemmet efter bedömning.
  • Indirekta stöd - alltså stöd som den du hjälper efter bedömning kan få - som även ger dig stöd.

För att få mer information, vänd dig till vår LSS-handläggare.

Länk till ansök om insats enligt LSS

Kontaktperson: Andreas Witt