Våld och hot

Lyssna

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det. I Nordmalings kommun kan du kontakta individ- och familjeomsorgen eller polisen för att få stöd och hjälp.


Under dagtid

Under dagtid kan du ta kontakt med individ- och familjeomsorgen i Nordmaling för stöd och hjälp. Det kan exempelvis vara att skapa kontakt med kvinnojouren i Umeå, skyddat boende och/eller samtalsstöd. Du når dem genom telefonnummer: 0930-140 00.

Individ- och familjeomsorgen finns på Kyrkogatan 8 i Nordmaling.

Övriga tider

Under kvällstid och helger vid ej akut situation kontakta polisen 114 14

Om läget är akut ring alltid 112

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.
 

Hedersrelaterat våld

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du får stryk för att lära dig lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.


Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.
 

Kontaktperson: Harry Lönnebacke