Färdtjänst

Lyssna

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer folkbokförda i Nordmalings kommun som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att själva förflytta sig eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsten regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken vilket innebär att samåkning sker med andra färdtjänstberättigade. Färdtjänst är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Brist på allmänna kommunikationer är inget som berättigar till färdtjänst

Medresenär

I mån av plats har du rätt att ta med dig en medresenär som reser från och till samma adress som du. Medresenären betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Ledsagare

Färdtjänstberättigade som inte klarar av sina resor med den service man får av chauffören kan efter ansökan få ledsagare som åker med gratis. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte t ex vistelsen i resmålet.

Service

Chauffören hjälper Dig att lyfta bagage och hjälpmedel och att ta Dig i/ur fordonet samt hämta/bära inhandlade varor och ledsaga till och från ytterdörr.

Specialfordon

Färdtjänst beviljas med vanlig taxi eller specialfordon. Har du färdtjänst beviljad med taxi sedan tidigare men behöver specialfordon ska du ansöka om detta hos kommunens färdtjänsthandläggare. Specialfordon beviljas personer som har svåra rörelsehinder och inte kan resa med vanlig taxi.

För mer information om resor ring till Västerbottens Länstrafik på tel: 0771- 100 110 eller besök deras hemsida: Länk till Länstrafikens hemsida

Arbetsresor

Du som har ett avlönat arbete har möjlighet att ansöka om arbetsresor, max 44 enkelresor per månad mellan 2 specifika adresser (bostad – arbetsplats). Den färdtjänstberättigade betalar avgift enligt Länstrafikens periodkort för motsvarande sträcka.

Färdtjänstresa i annan kommun

Du som beviljats färdtjänst kan nyttja färdtjänsten i annan kommun upp till 4 enkelresor/månad.
Besökskommunens färdtjänstregler gäller men Nordmalings kommun svarar för kostnaderna.  Vid resor utanför länet ska du kontakta färdtjänsthandläggaren i god tid före resan för taxibiljetter. Kontaktuppgifter till färdtjänsthandläggaren hittar du längre ned på denna sida.

Var får jag resa?

Färdtjänsten omfattar resor inom Nordmalings kommun. Färdtjänsten får inte användas för sjuk- och behandlingsresor, till exempel resor till och från:

läkare - medicinsk fotvård
arbetsterapeut - logoped
sjukgymnast - hörcentralen
tandläkare - syncentralen
distriktssköterska - hjälpmedelscentral, utprovning
dietist

Vid dessa tillfällen beställs sjukresa hos vårdgivaren.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst direkt på webben i vårt e-blankettarkiv, det skickas därefter till oss för handläggning. Du kan även beställa blanketten hos handläggare på telefonnummer 0930-140 47. Du som söker måste vara folkbokförd i Nordmalings kommun. Det kan ta upp till sex veckor innan ansvarig handläggare tar kontakt efter att ansökan gjorts. 

Nordmalings kommuns e-tjänster (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Om du hellre vill ha den i pdf-format för utskrift besök länken ovan och bläddra dig fram till ansökan. Istället för att fylla i den på webben - välj vyn förhandsgranska. Du kan då skriva ut blanketten.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När du skickar din ansökan kommer den till Nordmalings kommuns färdtjänsthandläggare som handlägger ansökan.  Om din ansökan beviljas får du ett beslutsmeddelande hemskickat. Färdtjänst beviljas antingen tills vidare eller tidsbegränsat.

Vad gör jag om jag får avslag?

Om du får ett avslag kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten i Umeå. Information hur du går tillväga skickas med i beslutsmeddelande i form av besvärshänvisning.

Överklagan skickas till ansvarig handläggare inom tre veckor som i sin tur skickar vidare till förvaltningsrätten. Kontakta handläggare eller förvaltningsrätten för mer information.

Nordmalings kommun
Biståndshandläggare
914 81 Nordmaling

Biståndshandläggare Tel: 0930- 140 47 på kontorstid kl:08:15-09:30
Förvaltningsrätten Umeå Tel: 090-17 74 00

Hur beställer jag färdtjänst?

När du har fått beslut om att du har rätt till färdtjänst ringer du till Reseservice för att boka en färdtjänstresa. Telefonnumret dit är: 0771-25 10 20

Vid beställning uppger du:

  • personnummer eller kundnummer
  • adressen där du vill bli hämtad/lämnad
  • tiden du vill bli hämtad alternativt ska vara framme senast, det är viktigt att ange om du har en tid att passa
  • om möjligt tid för återresan
  • vilka hjälpmedel du har med
  • om du behöver hjälp att ta dig till/från bilen
  • om medresenär eller ledsagare medföljer

Resan ska beställas minst 1 timme i förväg. För specialfordon krävs förbeställning minst en dag före resedagen.

Hur mycket betalar jag?

Du som är färdtjänstberättigad som reser med personbil betalar en egenavgift enligt Länstrafikens kollektivtaxa med ett påslag på 18 kronor. Reseservice kan lämna uppgift om hur mycket egenavgiften blir på resan du beställer.
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Färdtjänstberättigades barn mellan (6 –19 år) betalar enligt Länstrafikens taxa för närvarande halva den rörliga avgiften plus det fasta tillägget. Två egna barn under 6 år åker gratis med betalande målsman.
Vid resor i annan kommun gäller vistelsekommunens taxa.

För mer exakta uppgifter besök sidan Taxa för färdtjänst

Informationsmaterial

Vad är färdtjänst?- mer information kan du ta del av här (i pdf-format)

Kontaktperson: Biståndshandsläggare