Avgifter inom LSS

Lyssna

På denna sida hittar du information om vilka avgifter som finns för brukare inom LSS-verksamhet.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är kostnadsfria förutom några undantag. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Matavgift för Kortidsvistelse samt eftermiddagsverksamhet/LSS

Ålder Avgift
1-5 år 29 kr/dag
6-9 år 47 kr/dag
10-13 år 57 kr/dag
14-17 år 68 kr/dag
18 år och över 72 kr/dag

Matavgift för gruppbostäder och daglig verksamhet

Gruppbostäder Avgift
Vuxna, mat 72 kr/dag
Vuxna, fika 5 kr/dag
Daglig verksamhet
Vuxna, mat 65 kr/dag
Vuxna, fika 5 kr/dag
Trapphusboendet Liljan
Fika 10 kr/ dag
Middag 60 kr/ dag
Kvällsmys 25 kr/dag

Övriga avgifter hittar du på Taxor inom äldreomsorg, hemtjänst (intern länk)

Kontaktperson: Monica Sikström