Hemtjänst, hemhjälp

Lyssna

Du som behöver hjälp och stöd i hemmet på grund av sjukdom eller funktionshinder kan ansöka om hemtjänst - att få hjälp med din vardag i ditt eget hem.

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är stödinsatser du får utförda i ditt eget hem utifrån dina behov. Insatserna är någonting du ansöker om via en biståndshandläggare.

Vem kan få hemtjänst?

Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för dig som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Vad kan du få hjälp med?

  • Personlig omvårdnad ex. hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig
  • Serviceinsatser ex. hjälp med att handla, städa och tvätta
  • Matdistribution ex. att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.

Var finns hemtjänstgrupperna?

I Nordmalings kommun finns två hemtjänstdistrikt - hemtjänst södra och hemtjänst Norra. Det finns fyra kontor där hemtjänstgrupperna utgår ifrån: Rundvik, Nyåker, Nordmaling och Gräsmyr.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Ansökan om hemtjänst gör du hos kommunens biståndshandläggare. Du hittar till ansökan via kmenyn Ansöka om bistånd i vänstermenyn eller knappen i höger kolumn.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare.

Vad kostar hemtjänst?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har. Du hittar mer information under ansökan.

Vi behöver dessutom uppgifter om din ekonomi för att kunna fastställa din avgift för hemtjänsten. Du lämnar dina uppgifter på blanketten Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift inom vård och omsorg som finns i vårt blankettarkiv:

Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift inom vård och omsorg

Kontaktperson: Biståndshandläggare