Ansöka om bistånd, äldreomsorg, hemtjänst

Lyssna

När du behöver hjälp, stöd eller service kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare och ansöka om det du tycker att du behöver för att klara dig i vardagen.

Ansöka om bistånd

Ansökan om bistånd kan du göra på två olika sätt:

 1. Fyll i vår e-tjänst så skickas ansökan direkt till handläggaren. Du hittar den bland våra e-tjänster:

  Nordmalings kommuns blankettarkiv (extern länk, öppnas i nytt fönster)
 2. Kontakta våra biståndshandläggare:
  Telefonnummer: 0930 - 140 47
  Telefontid: Måndag-fredag 08.15-09.30. Övrig tid lämna telefonsvar.
  E-post: bistandshandlaggare@nordmaling.se 

 

Vem kan få bistånd?

Bistånd enligt Socialtjänstlagen ska se till att du som brukare får en skälig levnadsnivå. Dina behov ska vara sådana att de inte kan tillgodoses annat än genom hjälp från socialtjänsten. 

Vanliga grupper som kan söka bistånd hos kommunen är personer 65 år eller äldre, personer med psykisk ohälsa eller personer med missbruksproblematik.

Länk till socialtjänstlagen

 

Vad kan jag få hjälp med?

Biståndet är helt individuellt och beror på vilken typ av stöd du behöver - det kan vara alltifrån enklare ärenden som att skaffa ett trygghetslarm till mer omfattande stöd som en plats på särskilt boende. Det handlar kort sagt om praktisk hjälp i hemmet samt olika typer av vård/omsorg. Om du blir beviljad bistånd får du ofta hjälp inom någon av dessa kategorier:

 • Hemtjänst
 • Särskilt boende
 • Korttidsboende
 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Om du vill ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst eller bostadsanpassning hittar du information här:

 

När ansökan är gjord

När vi har fått din ansökan kontaktar handläggaren dig och vi utreder vi ditt ärende. Vi undersöker exempelvis tidigare sjukdomshistoria, hur det sociala livet ser ut, vilken kontakt med anhöriga som finns samt vad du klarar av att göra och vilka hinder som finns i din vardag.

När utredningen är färdig fattas ett beslut. Om du blir beviljad bistånd kontaktar biståndshandläggaren din utförare.

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror på en mängd olika faktorer, till exempel:

 • Hur omfattande dina behov är
 • Vilket arbete din utförare måste göra för att du ska kunna få ditt bistånd (exempelvis kan hemtjänsten behöva göra om scheman)
 • Om det finns någon plats inom det bistånd du har fått

Ärenden som kräver mindre utredning kan vara klara på ett par dagar, exempelvis trygghetslarm. Ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller särskilt boende kan ta längre tid. 

För närvarande har vi fler personer som är beviljat särskilt boende än vad som finns platser vilket innebär vissa väntetider.

 

Överklaga

Du har rätt att överklaga om du inte får det bistånd du har ansökt om. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare.

 

Avgifter

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.

Taxa för hemtjänst

Taxa för ordinärt och särskilt boende

Taxa för färdtjänst

Taxa för riksfärdtjänst

Kontaktperson: Biståndshandläggare