Ledamöter folkhälsorådet

Lyssna

Nedan finner du en lista på alla representanter i folkhälsorådet samt samverkansmyndigheter.

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

Monica Samuelsson (M)
(ordförande)
E-post: monica.samuelsson@nling.nu

Maria Lundqvist Brömster (L)
(vice ordförande)
E-post: maria.lundqvist.bromster@liberalerna.se
ElleanorBodel Eleanor Bodel (FD)
E-post: bodel.eleanor@gmail.com

Ersättare

Klas-Göran Sahlén (C)
E-post: klasse.sahlen@umu.se

Gerd Lindgren (S)
E-post: hansogerd@hotmail.com

Jenny Sjöström (KD)
E-post: jsjostrom89@hotmail.com

Samverkansmyndigheter

  • Nordmalings Hälsocentral
  • Folktandvården Nordmaling
  • Sakkunniga från Nordmalings kommun är förvaltningschefer vilka kallas till sammanträden

Folkhälsorådet har även möjlighet att bjuda in andra aktörer till sina möten.

Kontaktperson: Maria Syd