Stöd till barn som upplevt våld i nära relationer

Lyssna

Det finns stöd och hjälp att få för barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmet. Exempelvis kan du kontakta individ- och familjeomsorgen i Nordmaling eller Barnahus i Umeå.

Barn som lever med våld i nära relationer kan reagera på flera olika sätt. En del barn blir tystlåtna medan andra blir utagerade eller våldsamma. Ett vanligt tecken på att något inte är rätt är om barn eller tonåringar plötsligt och utan synlig förklaring ändrar beteende.

En del barn vi träffar på socialtjänsten berättar om familjesituationer som gör att de ofta känner sig rädda och oroliga, eller ledsna och ensamma. Många gånger är det också så att ingen vet om hur de har det. Det kan även vara så att man tvingas ta ett alldeles för stort ansvar för familjen.

Det är hela samhällets ansvar att hjälpa barnen att få en trygg hemmiljö. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg utreder barns behov av stöd och hjälp och även föräldrars behov av stöd och hjälp för att fler barn ska få en trygg uppväxt.

På Individ- och familjeomsorgen utreder vi barnens behov av stöd på kort och lång sikt. För att få en rättvisande bild pratar vi med barnet och föräldrarna och andra viktiga personer i barnets liv just nu. Det kan till exempel vara far- och morföräldrar, skolan, dagis, BUP eller fritidsledaren.  En utredning tar tid att göra men max fyra månader får den ta om inget förhindrar utredningens gång.

Insatser kan, vid behov sättas in direkt men oftast är det utredningen som visar vilka behov barnet och familjen kan behöva.

Nordmalings kommun kan erbjuda följande tjänster:

 • Stödsamtal med föräldrarna, enskilt eller tillsammans
  Tillsammans med vår familjepedagog kan en eller båda föräldrarna bland annat prata om hemsituationen, barn och barnuppfostran, regler och gränssättning. Tillsammans med familjepedagogen hittar föräldrar strategier för föräldraskapet.
 • Samarbetssamtal på familjecentralen
  Den här insatsen är en så kallad serviceinsats. Det innebär att det är helt frivilligt att gå dit. Par behöver inget beslut om insats och kan avsluta insatsen när de vill det. På ett samarbetssamtal kan par komma och träffa två samtalsledare och tillsammans reda ut frågor som rör föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge. Det kan till exempel handla om att hitta sätt att samarbete kring barnen eller för överenskommelser i samband med en separation.
 • Kontaktperson
  En kontaktperson är en person barnet träffar med jämna mellanrum från en gång per månad och uppåt och gör olika saker med. Det kan till exempel handla om att gå på bio, fara till stan, äta eller fika eller att ha någon som följer en på möten som ett stöd. Kontaktpersonen har ett uppdrag som bestäms av föräldrarna och individ- och familjeomsorgen.
  Länk till information om kontaktperson
 • Kontaktfamilj
  Hos en kontaktfamilj får barnet komma och bo. Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid. Ibland behövs avlastning någon helg i månaden, ibland kan barnet/barnen behöva flytta till en annan familj. Familjen har ett uppdrag som bestäms av familjen tillsammans med individ- och familjeomsorgen.
  Länk till information om kontaktfamilj
 • Enskilda och gruppsamtal i Umeå
  Barnahus i Umeå ger  som misstänks samlade stödinsatser i form av möten med personal från barn- och ungdomspsykiatri, socialsekreterare, polis och läkare. Här är det möjligt att få delta i enskilda krisbearbetande samtal och/eller samtalsgrupp med andra som har liknande erfarenheter.
  Länk till information om Trappan i Umeå

Om du vill prata med en socialsekreterare om hur du har det hemma eller fråga om något du är osäker på kan du ringa till oss 0930-140 00 mellan 8.00 och 17.00 måndag till fredag. Om det är akut kan du ringa 112.

0930-140 00


Övrig kontaktinformation


BRIS
Telefon: 116 111
Hemsida: www.bris.se

Kontaktperson: Harry Lönnebacke