Information till asylsökande

Lyssna

Inom ramen för projektet "Frivillig spridning över landet - information till asylsökande" har ett informationsmaterial om Umeåregionen och dess kommuner på olika språk tagits fram.

 
Materialet finns på svenska, engelska, franska, somaliska och sorani. Här nedan kan du (i pdf-format) ta del av materialet i sin helhet.
 
 
 

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör