Umeåregionens flyktingmottagning

Lyssna

I Umeåregionen finns en gemensam flyktingmottagning för kommunerna Umeå, Nordmaling, Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Robertsfors.

Samarbete över kommungränserna

Umeåregionen har en gemensam överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar. Överenskommelsen omfattar idag ett gemensamt mottagande på upp till 480 anvisningsbara platser. Fördelning av platser sker utifrån kommunstorlek, men inom regionen försöker vi att hjälpas åt kring mottagandet. En överenskommelse innebär att vi som kommuner ska ha en beredskap att ta emot och hjälpa i första hand de nyanlända som kommer genom anvisning. Det vill säga de som väljer att få hjälp av myndigheterna med att hitta en kommun att bosätta sig i.

Vi ska också ge stöd till nyanlända som bosätter sig själva det vill säga som flyttar in till en kommun på egen hand, kanske till en anhörig. Inom ramen för överenskommelsen om flyktingmottagande erhåller varje kommun en grundersättning från staten. Kommunen får också ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) för bland annat SFI (svenska för invandrare), samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan.

Du hittar mer information om flyktingmottagningen på deras egen hemsida.

Länk till Umeåregionens flyktingmottagning

Kontaktperson: Mike Tekeste