God man, förvaltare, överförmyndare

Lyssna

På dessa sidor hittar du information om god man, förvaltare och förmyndare. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå.

  • God man - person som har utsetts att hjälpa en äldre, sjuklig eller person med psykisk funktionsnedsättning att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt.
  • Förvaltare - Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person är inte kan vårda sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd. Den som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.
  • Förmyndare - En förmyndare är ställföreträdare för omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år.

Överförmyndare

Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren handlägger nämndens ärenden och ser till att ställföreträdare sköter sina uppdrag.

Tillsyn och kontroll
Syftet med tillsyn och kontroll är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämnden ser till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade.

Tillsynen tillhör kommunens obligatoriska uppgifter och sker enligt föräldrabalkens regler.

Kontakta överförmyndarkontoret

E-post: overformyndarnamnden@umea.se

Hemsida: www.umea.se/overformyndarverksamhet

Telefonnummer: 090-16 10 00 (växel)
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.30-11.45

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31 A
OBS! Endast bokade besök.
Det går även att boka tid för möte i er hemkommun.

Postadress:
Överförmyndarna i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kom ihåg att du som är god man dock alltid kan vända dig till Nordmalings kommun för att skicka dina handlingar kostnadsfritt till Umeå kommun.

Kontaktperson: Överförmyndarkontoret Umeå