Överförmyndare, tillsyn, kontroll

Lyssna

På dessa sidor hittar du information om överförmyndare och överförmyndarnämnd. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå.

Gemensam överförmyndarnämnd

Från och med 2015-01-01 ingår Nordmalings kommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Umeåregionens kommuner: Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Umeå. Nordmalings kommun deltar i den med en ordinarie ledamot och en ersättare. Du hittar mer information under rubriken Kommun och politik/kommunens organisation.

Överförmyndarnämndens handläggare

Från och med 1 januari 2012 handläggs alla överförmyndarärenden i Umeåregionen (Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Umeå kommuner) i värdkommunen Umeå.

Kontakta överförmyndarkontoret

E-post: overformyndarnamnden@umea.se

Hemsida: www.umea.se/overformyndarverksamhet  

Telefonnummer: 090-16 10 00 (växel)
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.30-11.45

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31 A
OBS! Endast bokade besök.
Det går även att boka tid för möte i er hemkommun.

Postadress:
Överförmyndarna i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kom ihåg att du som är god man dock alltid kan vända dig till Nordmalings kommun för att skicka dina handlingar kostnadsfritt till Umeå kommun.

Kontaktperson: Överförmyndarkontoret Umeå