Att vara god man

Lyssna

På dessa sidor hittar du information om att vara god man. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå.

Antalet människor som behöver hjälp med att bland annat sköta sin ekonomi fortsätter att öka. Äldre personer med olika grader av ålderskrämpor, yngre med olika former av funktionshinder samt ensamkommande asylsökande barn behöver stöd av sina medmänniskor. 

  • Har du siffersinne?
  • Är du ordningsam?
  • Har du empati och tid för en annan människa?
  • Har du erfarenhet av fysiskt och psykiskt sjuka?
  • Kan du sätta gränser?

Om du svarar ja på några av frågorna eller rentav på alla, då har du de egenskaper som överförmyndarnämnden anser att en god man/förvaltare bör ha för att vara lämplig för sitt uppdrag. Kontakta överförmyndarnämnden eller besök deras hemsida för intressenmälan eller om du har frågor.

Kontakta överförmyndarkontoret

E-post: overformyndarnamnden@umea.se

Hemsida: www.umea.se/overformyndarverksamhet 

Telefonnummer: 090-16 10 00 (växel)
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.30-11.45

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31 A
OBS! Endast bokade besök.
Det går även att boka tid för möte i er hemkommun.

Postadress:
Överförmyndarna i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kom ihåg att du som är god man dock alltid kan vända dig till Nordmalings kommun för att skicka dina handlingar kostnadsfritt till Umeå kommun.

Kontaktperson: Överförmyndarkontoret Umeå