Räkna ut ditt försörjningsstöd

Lyssna

Med hjälp av socialstyrelsens provberäkning kan du få en ungefärlig bild av din ekonomiska situation.

Räkna själv ut om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd

Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en handläggare.

På Socialstyrelsen hemsida kan du dock se om din ekonomi ligger över eller under nivå för att få ekonomiskt bistånd. Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte. Beräkningen är förenklad vilket innebär att resultatet inte är någon garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

För att göra beräkning besök Socialstyrelsens provberäkning:

Provberäkningen (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson