Boende för seniorer, äldre

Lyssna

För dig som blir äldre och behöver mer stöd eller social samvaro finns det olika typer av möjliga boenden. Exempelvis finns det lägenheter anpassade för seniorer och när du behöver mer stöd och hjälp i tillvaron finns så kallat särskilt boende.

Broschyr om avgifter

Seniorlägenhet

Seniorlägenheter är lägenheter i det vanliga bostadsbeståndet som är särskilt anpassade till seniorer. Du bor i en helt vanlig lägenhet men med anpassningar som exempelvis lägre trösklar.

Särskilt boende

När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan ett äldreboende, så kallat särskilt boende bli aktuellt. Särskilt boende är någonting du ansöker om från en biståndshandläggare.

Korttidsboende (senior)

Korttidsboende kallas ibland växelvård och med det avses att du kan få plats på ett boende en kortare tid, exempelvis för rehabilitering eller som avlastning för dina anhöriga.

Kontaktperson: Andreas Witt