Taxor inom barnsomsorg

Lyssna

Nordmalings kommun tillämpar den av riksdagen beslutade maxtaxan. Här får du information om vad barnomsorgen och skolbarnomsorgen kostar i Nordmalings kommun.

Hur stort är inkomsttaket?

Inkomsttaket är 50 340 kr per månad 2021.

Behöver jag betala avgift?

I tabellen nedan ser du vilka tjänster kommunen tar ut avgifter för.

Instans Avgift
Förskola 1-5 år Avgift (se nedan)
Allmän förskola 3-5 år, 15 timmar/vecka Avgiftsfri
Barnomsorg vid arbetslöshet 1-3 år Avgift (se nedan)
Barnomsorg vid föräldraledighet 1-3 år Avgift (se nedan)
Fritidshem Avgift (se nedan)
Familjedaghem Avgift (se nedan)

Hur räknas avgiften ut?

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola

Ett avgiftstak på 3 % innebär:
• Om ett hushåll har en inkomst på minst 50 340 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1510 kr för barn 1.
• Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

 

 

Taxa för förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1-5 år Avgiftstak
Barn nr 1 3 % av inkomsten dock högst 1 510 kr
Barn nr 2 2 % av inkomsten dock högst 1007 kr
Barn nr 3 1 % av inkomsten dock högst 503 kr
Barn nr 4 Ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Avgiften tas ut under 12 månader per år. Barn med särskilda behov enl § 9 skollagen beviljas omsorg 1 - 5 år, max 15 tim/vecka utan avgift.

Taxa för fritidshem och pedagogisk omsorg

Barn 6 - 12 år Avgiftstak
Barn nr 1  2 % av inkomsten dock högst 1007 kr
Barn nr 2 1 % av inkomsten dock högst 503 kr
Barn nr 3 1 % av inkomsten dock högst 503 kr
Barn nr 4 Ingen avgift

     
Yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Avgiften tas ut under 12 månader per år. Barn med särskilda behov enl § 9 skollagen beviljas omsorg 1 - 5 år, max 15 tim/vecka utan avgift.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar mer information på sidan E-tjänster inom barnomsorg.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg (intern länk)

Länk till E-tjänst barnomsorg (extern länk)

Kontaktperson: Cecilia Karlsson