Fritidshem, fritids

Lyssna

Fritidshem (eller fritids som det ofta kallas) är en verksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. Nordmalings kommun erbjuder skolbarnomsorg för barn från förskoleklass upp till årskurs 6.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns uteckling och lärande. I fritidshemmet ska lek och skapande få ett stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Fritidshemmen är integrerade med skolan och riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemsverksamhet i kommunal regi finns i Nordmaling, Rundvik, Lögdeå, Nyåker, Gräsmyr och Håknäs. Dessutom drivs fritidshem i Hörnsjö av Hörnsjö friskola.

Varje skola har möjlighet att utifrån lagstiftning och allmänna råd utforma fritidshemsverksamheten. För kontakt med fritidshem se under respektive skola.

Kommunala fritidshem

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg (intern länk)

Kontaktperson: Fredrick Berglund