Försäkringar

Lyssna

Förskolebarn och skolelever, samt studerande vid vuxenutbildning och SFI i Nordmaling omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Försäkringsavtalet i sin helhet hittar du här (pdf-format, 93 kb).

Villkoren hittar du i följande dokument:
 

Vidare information hittar du på Folksams egen hemsida.

Länk till Folksams hemsida (extern webbsida)

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar skall den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada skall du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spara alla kvittona.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Anmäl skadan till Folksam via deras webbplats eller via telefon: 0771-960 960
 

 
 

Kontaktperson: Thomas Berglund