Resor, inneboende

Lyssna

Under dessa sidor hittar du mer information om vad som gäller för skolresor och inneboende.

Inneboende, inackordering

Under rubriken inackordering och inneboende hittar du information om vad som gäller för att få inackorderingsbidrag.

Resebidrag

Nordmalings kommun har resebidrag för högskole- och universitetsstuderande som är skrivna i Nordmalings kommun men studerar i Umeå eller Örnsköldsvik.

Skolskjuts

Under rubriken skolskjuts hittar du mer information om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Kontaktperson: Thomas Berglund