Översiktsplan

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument och här redovisas användning, bevarande och utveckling av kommunens mark, bebyggelse och vatten. I Nordmaling gjordes en översiktsplan senast 1996. 2009 påbörjades även en samrådshandling vilket är en översiktsplan som ej har vunnit laga kraft.

För att se en interaktiv vy av vår översiktsplan är du välkommen att besöka verktyget Infovisaren:

Infovisaren (extern länk, öppnas i nytt fönster)

 

Översiktsplaner - samrådshandlingar

Översiktsplan för Nordmalings kommun - Samrådshandling (2009)

Fördjupad översiktsplan för Nordmaling, Olofsfors och Levar - Samrådshandling (2009)

Fördjupad översiktsplan för Rundvik - Samrådshandling (2009)

 

Kartor översiktsplaner

Karta översiktsplan Nordmalings kommun (2009)

Karta översiktsplan Nordmaling, Olofsfors och Levar (2009)

Karta översiktsplan Rundvik (2009)

 

Äldre översiktsplaner

Nordmalings kommuns översiktsplan (1996)

Tillägg till översiktsplanen (1999)

Kontaktperson för innehållet på den här sidan: Sune Höglander