Protokoll allmänna utskottet

Lyssna

Allmänna utskottet är ett utskott under kommunstyrelsen. 2014 antog Nordmalings kommun en politisk organisation där utskott ordnade under kommunstyrelsen ersatte tidigare nämnder (utbildings-, social- och teknisknämnd ) .

Information om GDPR - Dataskyddsförordningen

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna  p g a Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller vid publicering av personuppgifter som t ex namn, personnummer, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på internet men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar kansliet.

2021

2021-10-04 (pdf)

2021-08-23 (pdf)

2021-05-24 (pdf)

2021-04-19 (pdf)

2021-03-01 (pdf)

2021-01-18 (pdf)

 

2020

2020-11-09 (pdf)

2020-10-05 (pdf)

2020-08-17 (pdf)

2020-05-25 (pdf)

2020-04-20 (pdf)

2020-03-09 (pdf)

2020-01-20 (pdf)

 

2019

2019-11-11

2019-09-30

2019-08-19

2019-05-27

2019-04-09

2019-03-11

2019-01-14


 

2018

2018-11-19

2018-09-24

2018-08-13

2018-05-28

2018-04-23

2018-03-12

2018-01-15


2017

2017-11-13

2017-09-25

2017-08-14

2017-05-29

2017-04-24

2017-03-06

2017-01-16

 

2016

2016-11-14

2016-09-26

2016-08-15

2016-05-23

2016-01-25

2016-03-14

2015

2015-11-16
2015-09-28
2015-08-17
2015-05-25
2015-04-20
2015-03-16
2015-01-26

2014

2014-11-17
 
 
 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts tidigare protokoll

 

 

Kontaktperson: Maria Syd