Ledamöter allmänna utskottet

Lyssna

Ledamöter i allmänna utskottet under åren 2018-2022.

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

Madelaine Jakobsson (c), Mullsjö
Ordförande
E-post: Madelaine.jakobsson@nordmaling.se  
Alexander Landby Johansson (c), Ava
Chatarina Gustafsson (m), Rundvik
Grethel Broman (s), Aspeå
Vice ordförande
Billy Moström (s), Norrfors

Ersättare

Ulf Johansson (c), Nordmaling
Kerstin Sjöström (c), Brattsbacka
Anna-Karin Lundberg (kd), Sunnansjö
Carin Ahlfeldt (s), Nordmaling
Anders Olsson (s), Nordmaling

Protokoll

Protokoll från allmänna utskottets sammanträden

Kontaktperson: Maria Syd