Förvaltning, sektorer och stab

Lyssna

Här hittar du mer information om kommunens tjänstemannaorganisation, den så kallade förvaltningen.

 

Tjänstemän

När politikerna tar beslut om olika frågor är det tjänstemännens uppgift att se till att saker utförs och att den dagliga verksamheten fungerar.

Kommunens högst uppsatta tjänsteman är kommunchefen. Kommunchefen har det yttersta ansvaret för tjänstemännen och en länk mellan tjänstemän och politiker.

Under kommunchefen finns det tre sektorchefer - socialchef, barn- och utbildningschef samt samhällsbyggnadschef. Utöver detta finns även en avdelningschef: ekonomichef. TIllsammans bildar de med kommunchefen förvaltningens ledningsgrupp.

Under respektive sektorchef finns sedan verksamhetschefer och enhetschefer. 

Förvaltning

I Nordmalings kommun är tjänstemännens organisation uppdelad i en enda förvaltning - kommunförvaltningen. Förvaltningschef för kommunförvaltningen är kommunchef.

 

Sektorer

Kommunförvaltningen är i sin tur uppdelad i tre sektorer: sektor utbildning, sektor omsorg och sektor samhällsbyggnad.

Sektor barn och utbildning sköter frågor som rör utbildning och barnomsorg, alltifrån förskola upp till komvux och SFI.

Sektor omsorg sköter frågor som har med vård och omsorg att göra. Här finns bland annat äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt handikappomsorg.

Sektor samhällsbyggnad sköter frågor inom bygga, bo, miljö samt frågor kring fastigheter, teknik, räddningstjänst m.m. 

Gemensam service (stab)

Gemensam service är en stab. Här finns avdelningar som exempelvis arbetar med service åt kommunens egna anställda - exempelvis personalavdelning, ekonomiavdelning, IT-avdelning och kansliavdelning. Här finns även en utvecklingsavdelning som arbetar med frågor kring näringsliv, kommunikation, kultur och fritid sam integration.

Informationsmaterial

I denna pdf hittar du den fullständiga skissen över kommunens tjänstemannaorganisation:

Fullständig översikt av kommunens tjänstemannaorganisation (pdf)

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef