Utbildningar, räddningstjänst

Lyssna

Räddningstjänsten i Nordmalings kommun kan erbjuda brandskyddsutbildningar bland annat för företag, organisationer och invånare. Utbildningarna ger kunskap om förebyggande brandskydd, ingripa vid brand, larma på rätt sätt samt hur man agerar vid en olycka.

Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

För att anmäla dig till utbildningen, klicka på knappen Heta arbeten.

Kontaktperson: Curt Byström